Dáva veciam druhú šancu
Šetrí životné prostredie
Šetrí peniaze
Nezaväzuje k nákupu
Prináša radosť za málo peňazí


back2life_obrazky_web-22.png

 

Cieľom Re-use centra Back2life je opätovné využitie starých, ale funkčných vecí. Predmety, ktoré sú pre niekoho nepotrebné, nemusia  skončiť v odpade, môžu ďalej poslúžiť iným ľuďom. Back2Life slúži ako miesto darovania a nákupu použiteľných vecí. Za nízky poplatok za službu Back2Life centra môže pekná a použiteľná vec potešiť nového majiteľa. Občania sem môžu veci bezodplatne priniesť a zároveň si pre seba vybrať niečo vhodné a užitočné. Zmyslom Back2life je predĺžiť život veciam, a tým predchádzať vzniku odpadu a šetriť životné prostredie.

Back2Life je spoločný podnik skupiny FCC na Slovensku a Mesta Trnavy. Prevádzkovateľom je tím ľudí, ktorý zastrešuje sociálny podnik a komunitné centrum Baterkáreň. Projekt prevádzkovaný sociálnym podnikom dáva možnosť zamestnať pracovné sily, ktoré ťažšie hľadajú svoje uplatnenie na trhu práce.

Príbeh Re-use centra Back2Life