Re-use centrum Back2Life oslavuje svoje prvé narodeniny. Pred rokom sme v spolupráci s Mestom Trnava otvorili Back2Life centrum, do ktorého môžu občania priniesť nepotrebné veci a zároveň si vybrať niečo užitočné pre seba. Celkový obrat re-use centra za rok fungovania bol takmer 30 000 eur aj napriek tomu, že ceny sa pohybujú od 50 centov do maximálne 8 eur.

Back2Life oslávilo 1. narodeniny

Re-use centrum Back2Life oslavuje svoje prvé narodeniny. 

28.6.2021 sme v spolupráci s Mestom Trnava otvorili Back2Life centrum, do ktorého môžu občania priniesť nepotrebné veci a zároveň si vybrať niečo užitočné pre seba. Celkový obrat B2L za rok fungovania bol takmer 30 000 eur aj napriek tomu, že ceny sa pohybujú od 50 centov do maximálne 8 eur. S podporou finančných prostriedkov zo zisku centra a s podporou Mesta Trnavy bola vybudovaná Zdieľaná dielňa - priestor, ktorý v sebe prepája komunitu, princípy cirkulárnej ekonomiky, vzdelávanie a ochranu životného prostredia. Časť prostriedkov použilo Mesto Trnava aj na viaceré zelené opatrenia, vrátane výsadby stromov. 

Trnavčania už majú jasno čo môžu v re-use centre nájsť. Stalo sa prirodzenou súčasťou ich životov. Jeho fungovanie považujeme za veľmi úspešné a obchodný model sa osvedčil v praxi ako skvelá forma podpory cirkulárnej ekonomiky. Je vzorom pre mnohé ďalšie mestá a obce. Keď klient nahliadne do interiéru alebo navštívi web stránku, okamžite pochopí, že ide o prevádzku, ktorá podporuje cirkulárnu ekonomiku. Ponuka produktov vyniká nízkou cenou a rôznorodosťou. Zákazníka tu často potešia aj zaujímavosti, ktoré pripomínajú staré časy. Okrem dobrého pocitu z výhodného nákupu alebo darovania, si odnáša aj pocit, že prispel k ochrane životného prostredia. Predmet, ktorý by možno skončil na skládke, poslúži ešte niekomu inému.

Počas 12 mesiacov fungovania Back2Life centra si našlo nový domov takmer 11 700 vecí a stále dominuje najširšia ponuka a dopyt po veciach pre domácnosť. Súčasťou projektu je obľúbená web stránka, na ktorej si klienti môžu veci rezervovať. Až 86 % celkových tržieb tvorili veci, ktoré si zákazníci vopred rezervovali na stránke a len 14 % si vybrali priamo v centre, bez rezervácie. Celkový počet položiek evidovaných na stránke www.back2life.sk bol takmer 16 500. Klienti zrealizovali 38 000 rezervácii (súčasťou sú aj opakované rezervácie, ak si zákazník vec nevyzdvihol). Prax ukázala, že bolo potrebné skrátiť dobu rezervácie na 24 hodín a počet rezervácii, ktoré môže klient urobiť na jednu emailovú adresu, maximálne na 10 položiek.

V skladových kategóriách stále dominuje vybavenie domácností, kde bolo zaradených až 35 % všetkých prinesených vecí. Veľmi obľúbenými kategóriami však zostávajú aj naďalej dekorácie a doplnky, ako aj hračky a detské potreby. Celková návštevnosť webovej stránky bola viac ako 18 000 unikátnych návštevníkov, pričom priemerná dĺžka návštevy dosahuje až 21 minút. Stránku navštevuje až 74 % klientov z mobilných telefónov. Back2Life interiérOkrem pekného a čistého interiéru je pre návštevníkov dôležité aj príjemné okolie centra. Na jar sme na lúke pred Back2Life vysadili trvalky, ktoré prinesú radosť návštevníkom aj obyvateľom priľahlého sídliska. Prostredníctvom centra sme sa snažili uľahčiť aj život ľuďom, ktorí našli na Slovensku azyl pred hrozbami vojny na Ukrajine. Ak Back2Life navštívil občan Ukrajiny, zdarma si mohol odniesť veci, ktoré si vybral a neboli rezervované, bez obmedzenia ich počtu.

Zodpovednosť k životnému prostrediu a trvalá udržateľnosť sú kľúčovými hodnotami skupiny FCC. Preto sme veľmi radi, že naše predpoklady o úspešnosti projektu sa naplnili a po roku fungovania Back2Life môžeme re-use centrum hodnotiť ako veľmi úspešný a populárny projekt, ktorý má budúcnosť. Back2Life učí ľudí žiť udržateľnejšie, pomáha meniť nákupné zvyklosti a prináša radosť a dobrý pocit z toho, že vec, ktorú už doma nepotrebujeme netreba hneď vyhodiť, takmer vždy poteší ešte niekoho iného.