Projekt je prevádzkovaný sociálnym podnikom a zároveň dáva možnosť zamestnať pracovné sily s ťažším uplatnením na trhu práce. 

Výťažok z predaja Back2Life pôjde na  podporu komunitných projektov, ako aj na výsadbu stromov a ďalšej zelene v Trnave.
Projekt je prevádzkovaný sociálnym podnikom