Re-use centrum Back2Life funguje v Trnave úspešne už dva roky.  FCC Trnava otvorila v spolupráci s mestom Trnava prvé Re-use centrum na Slovensku v júni 2021. Nový domov našlo viac ako 26 100 vecí, pretrváva záujem o produkty pre domácnosť a deti. Celkový obrat centra za 2 roky fungovania bol takmer 65 000 eur, pričom príspevky v jednotlivých kategóriách sa pohybujú od 50 centov do 12 eur a slúžia primárne na prevádzku centra.

Back2Life funguje úspešne už 2 roky

Re-use centrum Back2Life funguje v Trnave úspešne už dva roky.  FCC Trnava otvorila v spolupráci s mestom Trnava prvé Re-use centrum na Slovensku v júni 2021 s príznačným názvom Back2Life. Celkový obrat centra za 2 roky fungovania bol takmer 65 000 eur, pričom príspevky v jednotlivých kategóriách sa pohybujú od 50 centov do 12 eur a slúžia primárne na prevádzku centra. Nový domov našlo viac ako 26 100 vecí, pretrváva záujem o produkty pre domácnosť a deti.
Úprimný záujem ľudí pretrváva aj po dvoch rokoch fungovania. Spotrebiteľom je myšlienka re-use centra veľmi blízka, radi sem predmety nosia a využívajú možnosť vybrať si niečo pre vlastnú potrebu. Ľudia sa sem vracajú a okolo Back2Life centra sa už vytvorila stabilná komunita. Oslovujeme však stále viac ľudí z Trnavy aj z okolia. Re-use centrá opätovného použitia majú, okrem podpory cirkulárnej ekonomiky, veľa ďalších prínosov. Pomáhajú znižovať tvorbu a predchádzať vzniku odpadu, podporujú spoločenskú zodpovednosť voči životnému prostrediu a edukáciu ľudí smerom k cirkulárnej ekonomike.

Na web stránke www.back2life.sk si klienti môžu veci rezervovať. Najväčší dopyt je stále po veciach pre domácnosť. Zaznamenali sme viac ako 53 000 rezervácií, pričom zákazníci si môžu veci vybrať aj priamo v centre, bez rezervácie. V skladových kategóriách stále dominujú veci pre domácnosť. Vysokú obľúbenosť v rebríčku si aj naďalej držia dekorácie, doplnky, hračky aj detské potreby. Celková návštevnosť webovej stránky www.back2life.sk bola počas 2 rokov viac takmer 100 000 nových unikátnych návštev, pričom pomer záujmu žien a mužov je 54 % ku 46 %.

Back2Life centrum má vybudovanú svoju stálu klientelu. Vracajú sa sem najmä rodiny s deťmi, ktoré hľadajú potreby pre bábätká, hračky aj knihy. Medzi zákazníkmi sa nájde aj niekoľko zberateľov, ktorí sa tešia, keď nájdu v B2L nejaký „úlovok”. Pravidelne chodia do centra rodiny aj jednotlivci, pre ktorých je finančne náročné zabezpečiť si vždy nové predmety. Mnohí by sa potešili, ak by mohli do centra priniesť a odniesť si aj oblečenie z druhej ruky. Kapacity re-use centra to však aktuálne nedovoľujú. Preto sme počas letných mesiacov pripravili pred Back2Life centrom swapy oblečenia. 

Špeciálnou kategóriou sú knihy. Ľudia však niekedy neodhadnú kapacity centra - zákazník ponúkol do Back2Life až 3 000 kníh. V centre je dlhodobo široká ponuka kníh za symbolické príspevky. Klienti  sem prinesú aj skutočne staré knihy v dobrom stave, ktoré vždy zaujmú. Pracovníčky Back2Life sa snažia nájsť domov všetkým knihám a spolupracujú napríklad s Panta Rhei v trnavskej City Aréne. Publikácie, ktoré si dlho nenašli nového majiteľa posúvajú do ich políc, kde sú záujemcom dostupné zdarma. Niekedy Back2Life oslovia aj organizácie a školy, ktoré majú záujem o špecifický druh kníh. 

Re-use centrá sú dôležitým prvkom odpadového hospodárstva mesta i obce. Dochádza k odklonu mnohých tokov odpadov zo skládok a zároveň sa znižuje produkcia odpadu v meste. Fungovanie každého re-use centra je spojené s osvetou a vzdelávaním obyvateľstva. Dobre nadstavené centrum si vie svoju prevádzku zabezpečiť. Ak sa mesto, obec či súkromná spoločnosť rozhodne pre centrum, jeho prevádzkovanie môže prenechať na pomáhajúce či dobrovoľnícke organizácie. Týmto sa ďalej posilňuje občianska spoločnosť a komunitný charakter re-use centier.

Našimi kľúčovými hodnotami sú zodpovednosť k životnému prostrediu a trvalá udržateľnosť. Projekt re-use centra Back2Life je životaschopný, úspešný a zároveň pomáha učiť ľudí žiť udržateľnejšie a meniť ich nákupné zvyklosti. Snažíme sa spoločne vytvárať nový spôsob “NEnakupovania”, produkujeme menej odpadu a učíme sa zodpovedne narábať s tým, čo máme. V neposlednom rade sprístupnením vecí za zlomkové sumy podporujeme slabšie a zraniteľnejšie skupiny obyvateľstva. V súčasnej environmentálnej situácii by sme sa mali odvrátiť od vysokej nadspotreby a re-use centrá považujeme za jeden z dôležitých nástrojov celkového znižovania spotreby. Vždy platilo a bude platiť, že najlepší odpad je ten, ktorý nevznikne a v prípade odpadovej spoločnosti platí, že odpad je dôležitým zdrojom ďalšieho využitia.