back2life_obrazky_web-07.jpgIDENTIFIKÁCIA PREVÁDZKÁRNE:

Názov: Back2Life
Adresa: Jána Bottu 3582, 917 01 Trnava

IDENTIFIKÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA:

Názov: SVDM s.r.o. (právnická osoba)
Sídlo: Ulica Hospodárska 45, 917 01 Trnava
Zodpovedná osoba: Mgr. Simona Hlaváčová
IČO: 52 433 897

PREVÁDZKOVÉ HODINY

PONDELOK 11:00 - 18:30
UTOROK 11:00 - 18:30
STREDA 11:00 - 18:30
ŠTVRTOK 11:00 - 18:30
PIATOK 11:00 - 18:30
SOBOTA 09:00 - 12:00 
NEDEĽA Zatvorené

Počas prevádzkovej doby je možné predmety prinášať i vyzdvihovať. Re-use centrum nepreberá odpad a nie je miesto nakladania ani spracovania s odpadom. Prevádzkovateľ si  vyhradzuje právo predmety neprevziať. 

V zariadení je dodržiavaný zákon o ochrane nefajčiarov 377/2004 v znení neskorších predpisov v plnom rozsahu, v budove a celom areáli je zákaz fajčenia a požívania alkoholických nápojov či iných omamných látok.

Plán opatrení pre prípad mimoriadnych udalostí:

Zamestnanci a dobrovoľníci zariadenia sú pravidelne preškolení, poznajú evakuačný plán v prípade havárie, živelnej pohromy alebo inej nepredvídateľnej udalosti. V prípade nebezpečenstva musia zamestnanci i návštevníci rýchlo a bezpečne opustiť priestory budovy. Únikové cesty a núdzové východy vedú čo najkratšou cestou na voľné priestranstvo alebo do bezpečného priestoru. Určené únikové cesty a núdzové východy sú označené značkami, zreteľne čitateľné. Pri únikových značkách je umiestnený únikový plán. Zariadenie je vybavené hasiacimi prístrojmi, ktoré sú pravidelne kontrolované bezpečnostným technikom a prechádzajú 1x ročne revíziou. 

Telefónne čísla tiesňových volaní a zoznam najdôležitejších inštitúcii:
Prvá pomoc - 112

Pravidlá fungovania Re-use centra Back2Life

 1. Veci možno prinášať vždy čisté, nepoškodené, funkčné - darovateľné ďalej - ideálne maximálne 2 tašky bežnej veľkosti. Občan má v prípade nespokojnosti vždy možnosť predmet priniesť naspäť.
 2. Preberané predmety vhodné na opätovné použitie: 

  1. knihy, časopisy, CD a DVD,
  2. spoločenské hry (autíčka, autodráhy, bábiky, figúrky, lopty, drevené hračky, skladačky atď..),
  3. funkčné kuchynské potreby – malé funkčné, v malom množstve môžu byť aj elektronické (taniere, poháre, príbory, džbány, misy, hrnce, mixéry, žehličky..), kuchynské náradie,  
  4. športová výbava a náradie,  
  5. domáce/záhradkárske potreby – v malom množstve môžu byť aj funkčné elektronické potreby (skrutkovače, kladivá́, vedrá, lopaty, lopatky, hrable atď.),
  6. detský sortiment (kočíky, autosedačky, detské́ hojdačky, bazény, „chodítka“, ohrady…), hračky funkčné celé a kompletné,
  7. cyklistická výbava (bicykle, kolobežky, helmy atď.),
  8. kancelárske a školské potreby (školské tašky, farbičky – kompletné sady),
  9. chovateľské potreby (prepravky na prevoz, koterce (bez matracov, bez čalúnenia), vôdzky…),
  10. hudobné nástroje – v malom množstve aj elektronické (gitary, ukulele, strunové nástroje…),
  11. fľaše, nádoby, zaváraninové fľašky s vrchnákmi, nádoby na prepravu potravín – čisté.
 3. Sumy za využitie Re-use centra: 

  Drobné prípadne čiastočne poškodené predmety: do 0,50 eur
  Väčšie alebo drobné zachovalé predmety: do 1 eura
  Zachovalé a čiastočne funkčné predmety: do 2 eur
  Zachovalé a plne funkčné predmety: do 4 eur
  Väčšie, zachovalé a plne funkčné predmety: do 6 eur
  Kvalitné, zachovalé a plne funkčné predmety: do 8 eur
  Nové predmety vo vynikajúcom stave alebo značkové predmety: 10 eur
  Nové značkové predmety, predmety prémiovej kvality: 12 eur 

 4. Aktívne využitie všetkých predmetov 

  Veci, ktoré sa nedarujú ďalej v rámci Re-use centra – prevádzkovateľ hľadá aktívne využitie všetkých predmetov: vytvára partnerstvá s inými združeniami, organizuje materiálne zbierky, pomáha rodinám či jednotlivcom v núdzi.

 5. Predmety, ktoré sa nepreberajú - centrum si vyhradzuje právo neprebrať predmety:
  1. pokazené, roztrhané, špinavé, zničené, nefunkčné, či nebezpečné predmety,
  2. nábytok, nadrozmerné časti nábytku,
  3. oblečenie, textílie,
  4. plyšové hračky, textilné hračky,
  5. odpady, nebezpečné odpady,
  6. chemikálie,
  7. veci, ktoré spĺňajú svoju funkčnosť len ako súčasť celku (kľučky na dvere, vodovodné batérie, súčiastky a náhradné diely a pod.).
 6. Posúdenie prevzatia predmetov (vecí) je v kompetencii zodpovednej osoby Re-use centraktorá rozhodne aj v prípade pochybností, resp. v tomto prevádzkovom poriadku osobitne neupravených prípadoch o prebratí, resp. neprebratí veci.
 7. Špecifické informácie:

  Centrum:

  • nepreberá zodpovednosť za prinesené i odnesené veci a produkty užívateľov,
  • neposkytuje k predmetu žiadne záruky a odovzdáva užívateľovi veci v stave, ktorý je užívateľovi známy - ten ich preberá tak ako vec stojí a leží, 
  • nepreberá zodpovednosť za skryté chyby odovzdávaných a preberaných predmetov, 
  • nie je vlastníkom preberaných ani odovzdávaných predmetov, t. j. nie sú súčasťou majetku centra ani prevádzkovateľa.

  Vlastník:

  • vlastník predmetu sa jeho odovzdaním do Re-use centra zbavuje vlastníctva k predmetu,
  • predmet bude prevzatý iným záujemcom, ktorý sa jeho prevzatím stane jeho novým vlastníkom,
  • vlastník odovzdaného predmetu súhlasí s tým, že s týmto predmetom môže byť po posúdení nevhodnosti predmetu na jeho opätovné použitie naložené ako s odpadom,
  • vlastník odovzdaného predmetu súhlasí s tým, že predmet môže byť po posúdení nevhodnosti predmetu na opätovné použitie v Re-use centre darovaný ľuďom v núdzi, partnerom združenia alebo iným organizáciám podľa potreby.
 8. Odovzdaním predmetu do Re-use centra neprechádza vlastnícke právo k veci na prevádzkovateľa ani na zriaďovateľa Re-use centra.
 9. Vlastník odovzdávaného predmetu berie na vedomie, že prevzatie predmetu novým vlastníkom sa vykoná úhradou sumy za služby za využitie centra, ktoré účtuje SVDM, s.r.o. sociálny podnik v zmysle zákona, na základe Zmluvy o spolupráci medzi SVDM, s.r.o. sociálny podnik a  občianske združenie SaUvedom, pričom občianske združenie je podnájomcom spoločnosti SVDM, s.r.o. sociálny podnik. Výťažok je použitý na verejnoprospešné účely a aktivity s pozitívnym sociálnym dopadom na komunitu a spoločnosť podľa Zakladateľskej listiny SVDM, s.r.o.  sociálny podnik  v zmysle Zákona o sociálnom podnikaní.
 10. Ochrana osobných údajov

  Vlastník odovzdávaného a preberaného predmetu ako dotknutá osoba udeľuje prevádzkovateľovi: 

  Občianskemu združeniu a Prevádzkovateľovi SVDM, s.r.o. sociálny podnik svoj súhlas so spracovaním osobných údajov meno a podpis, na účel realizácie právnych vzťahov vznikajúcich pri fungovaní Re-use centra, a to na obdobie najviac 5 rokov od odovzdania vecí do Re-use centra. 

  Informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete na webovom sídle: www.back2life.sk

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Za účelom anonymných štatistík návštevníkov sa používajú nástroje tretích strán, ktoré čiastočne prenášajú údaje do USA, kde nie je možné zaručiť rovnakú úroveň ochrany údajov ako v EÚ. Kliknutím na "Povoliť všetko" súhlasíte s tým, že súbory cookie môžu používať aj poskytovatelia tretích strán.